معنی کلمه bent down

معنی کلمه bent down
0

#1

bent down معنی این کلمه

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

خم شدن
دولا شدن#3

Bent گذشته ی کلمه ی bend هست
Bend به معنای خم شدن هستش