تالار زبانشناس

معنی کلمه bent down

خم شدن
دولا شدن


2 Likes

Bent گذشته ی کلمه ی bend هست
Bend به معنای خم شدن هستش

1 Likes