تالار زبانشناس

They would never play games with your heart

معنیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Dogs by Mark» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۱»)

1 Likes

اونها هیچوقت با قلب شما بازی نمی کنند

1 Likes