آیا در جمله‌ی She likes to talk آیا فعل دوم نباید با ing استفاده بشه؟

ایا بعد از فعل like فعل بعدی با ing نباید بیاد ؟


این تاپیک مربوط به «فصل 1» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های ساده»، «آنه از گرین گیبلز»