تالار زبانشناس

And this was just going there

معنی جمله بالا چیه

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Riding Trip by Cindy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes

و این فقط (درست) آنجا بود

1 Likes