لهجه ی ترک پنجم از دوره‌ی Collins for IELTS listening چیست؟

این ترک چه لهجه ای دارد؟


این تاپیک مربوط به «Track 5» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Collins for IELTS»، «Listening»، فصل «CD 1»

بریتیش
فقط لحن گفتارشون یکم بده

2 پسندیده