تالار زبانشناس

قید internationally اینجا

we’re not talking about internationally here
چی میگه
ما صحبت نمیکنیم درباره از لحاظ بین الملل اینجا ??

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هویت»)

ما در اینجا به طور بین المللی صحبت نمی کنیم

1 Likes

ممنون. امروز یکم گیج و بیج شدم