تالار زبانشناس

Whatever dream you choose,just do your best to catch it

لطفا معنی کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «I Have A Dream by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)

1 Likes

گمونم معنیش میشه، هر هدفی که انتخاب میکنی، بهترین عملکرد ت رو برای رسیدن بهش داشته باش

4 Likes

به این معناست که هر رویا و خواسته ای که دارین، نهایت تلاشتون رو برا بدست آوردنش بکنین‌

1 Likes