تالار زبانشناس

Hit a home run معنی

my friend hit a home run

======================
این تاپیک مربوط به درس «Spending Time With A Friend by Ian» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۱»)

اصطلاح homerun توی بیسبال به کار گرفته میشه
To hit a home run چیزی شبیه گل زدنه که واسه تیم امتیاز زیادی میاره که فکر کنم معادل فارسیش میشه(او گل کاشت)

3 Likes