با سلام،من دوتا سوال داشتم لطفا راهنمایی کنید

با سلام،من دوتا سوال داشتم لطفا راهنمایی کنید
0

#1

در متن پایین ایا میشه بجای in از from استفاده کرد
Iqbal was shot in the back
ودر متن پایین معنی have raisedچی میشه
They also have raised money to open schools
ممنون

======================
این تاپیک مربوط به درس «برده داری کودکان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده داری کودکان»)


#2

سوال دومت میشه زیاد کردن یا جمع کردن