نوشتن معنی زیر کلمات


این تاپیک مربوط به درس «خداحافظی کردن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

این دوره ترجمه داره وقتی وارد درس میشید بالای صفحه روی سه نقطه بزنید گزینه شیوه نمایش متن روی فارسی و انگلیسی قرار بدید.

IMG_20231210_131928

IMG_20231210_131950

IMG_20231210_132004

Screenshot_20231210-131838