چالش ترکوندن کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی🥊

** integral, intellect, brag **

Unit 9

2 پسندیده

سلام و وقت بخیر

Book 1
Lesson 16
Kwanzaa

3 پسندیده

Triumph: پیروز شدن، پیروزی
Vernal equinox : اعتدال بهاری
Bonfire : آتش بزرگ، آتش بازی

3 پسندیده

Book1
Lesson15
The big race

3 پسندیده

** affluent, audit, bribe, corrupt, headquarters, legitimate, rubbish, subsidy, transaction **

Unit 10

3 پسندیده

Book 1
Lesson 16

3 پسندیده

Lesson 17

Drought خشکسالی

3 پسندیده

** commence, essence, impulse, inhibit, latter, ongoing, proximity, publicity, terminal **

Unit 11

2 پسندیده

سلام
دوستان من این چالشو هستما، ولی اینجا دیگه شیر نمی کنم
همینطوری پرشدت ادامه بدیدددد عالیه:seedling:

2 پسندیده

سلام.
هیچ مشکلی نیست.
فقط میشه دلیلشو بگید؟
کنجکاو شدم که چرا دیگه نمیخواید بفرستید.
البته اگه دوست ندارید، نگید :slight_smile:

1 پسندیده

ممنون:upside_down_face:

1 پسندیده

سلام عزیزم دوست داشتم ویس های شما رو هم بشنوم خیلی خوب بودن ولی به هرحال موفق باشید

2 پسندیده

نظر لطف شماست، همچنین:seedling:

1 پسندیده

سلام خدمت دوستان

Book 1
Lesson 17
The race for water

3 پسندیده

Scarcity: کمبود
Wastage: اتلاف
Irrigation: آبیاری
Domestic usage: مصرف خانگی
Take for granted: مسلم دانستن
Sustainable: پایدار

3 پسندیده

Hi i hope you are fine .How is the weather in your city? I think it is spring there.

2 پسندیده

Hi
Thank you so much. Here we have moderate weather during the day and during the night the weather is a little bit cold.

1 پسندیده

Book 1
Lesson 18
Eat healthy

2 پسندیده

**gorgeous, legacy, partiality, stunt, cue **

Unit 12

2 پسندیده

دوستان ازتون دعوت میکنم اپیزود زیر رو گوش بدید:

1 پسندیده