تالار زبانشناس

درس «صبحانه ای با تأخیر»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس صبحانه ای با تأخیر ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «صبحانه ای با تأخیر» مراجعه بفرمایید.

1 Likes

عالیه… ادامه بدید… متشکرم

1 Likes