تالار زبانشناس

گذشته در آینده

سلام
چرا برای بیان گذشته از فعل آینده استفاده شده
Iqbal will be born in a rural village in Pakistan.

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان آینده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده داری کودکان»)

توی این قسمت از درس فرض میشه که داستان در آینده اتفاق خواهد افتاد. پس گفته شده Iqbal will be born in a rural village in Pakistan. یعنی اقبال در یک دهکده روستایی در پاکستان به دنیا خواهد آمد.

2 Likes