روزانه چند متن لازمه بخونم؟

روزانه چند متن لازمه بخونم؟


این تاپیک مربوط به درس «فعالیت های خارج از منزل » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

سلام وقت بخیر روزی یه درس تمرکز کنید بهتره. توصیه میکنیم تعداد منابع و درس ها بالا نباشه.
برای اطلاعات و توضیحات بیشتر منابع اپلیکیشن لینک زیر رو مطالعه کنید