بهترین ویدیوئی که در یوتیوب دیدم، فیلمی کوتاه درباره شفقت و دلسوزی (The Battle For Compassion)

من از بینوایی نیم روی زرد
غم بینوایان رخم زرد کرد

نخواهد که بیند خردمند، ریش
نه بر عضو مردم، نه بر عضو خویش

(بوستان سعدی، باب اول)

تماشای ویدیو در یوتیوب

1 پسندیده
1 پسندیده