چند کانال یوتیوب عالی درباره فلسفه آنتی ناتالیسم (Some great youtube channels on Antinatalism)

Antinatalist Advocacy:

https://youtube.com/@AntinatalistAdvocacy?si=fnZJO1BWnY-XDrBV

Benedictine The Truth:

https://youtube.com/@benedictinethetruth?si=pdUO2QyuYowX_O8I

The Cosmic AntiNatalist:

https://youtube.com/@thecosmicantinatalist?si=4xIAGSFDKqwn5tDn

Lawrence Anton:

https://youtube.com/@LawrenceAnton?si=7MQcJKv7UfSUlTUw

Stop Having Kids:

https://youtube.com/@StopHavingKids?si=Aq0UEba9hBfRuDsN

The Exploring Antinatalist Podcast:

https://youtube.com/@theexploringantinatalismpo4465?si=zy8H0sXCS4tNjoiD

David Benatar on Antinatalism:

https://youtube.com/@DavidBenatarOnAntinatalism?si=NlxLsqRuQ2XQcpOJ

Mark Antinatalist:

https://youtube.com/@marcantinatalist4186?si=Uhr4Iko5ytHrvGJX

Metaphysical Exile:

https://youtube.com/@MetaphysicalExile?si=5A_k5ZEz6Fq9foL3

Antinatalism:

https://youtube.com/@antinatalism1?si=dicTkW56MJoSushX

1 پسندیده
1 پسندیده

سلام آقا مصطفی

ناتالیسم چیه ؟

1 پسندیده

سلام آقا یوسف.
ناتالیسم یعنی فرزندآوری و آنتی ناتالیسم یعنی مخالفت با فرزندآوری به دلایل فلسفی و اخلاقی. در لینک زیر میتونید بیشتر با این دیدگاه فلسفی آشنا بشید (هرچند با واژه ستیز در ترجمه این اصطلاح موافق نیستم):

1 پسندیده