Rude معنای

Rude معنای
0.0 0

#1

معنای rudeگستاخ میشه یا خشن؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته)»)


#2

هر دو . بستگی به جمله داره.


#3

من بیشتر با معنی گستاخ و پررو شنیدم


#4

اینجا دقیقا میشه= بی ادب