تالار زبانشناس

Rude معنای

معنای rudeگستاخ میشه یا خشن؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته)»)

هر دو . بستگی به جمله داره.

1 Likes

من بیشتر با معنی گستاخ و پررو شنیدم

2 Likes

اینجا دقیقا میشه= بی ادب