در جمله‌ی Animals watch as the two swans نقش as چیست؟


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

سلام خوش آمدید as در جاهای مختلف معنی های مختلفی میتونه داشته باشه اینجا به معنی در حالی که هست

1 پسندیده