فرق as و when و while چیست؟

سلام.

فرق این سه تا کلمه چیه باهم؟
می‌تونن به جای هم استفاده شن؟
کدوم رایج ترن؟
as درواقع رایج تره و خودمونی تره نسبت به when?

As چندتا معنی داره ولی وقتی در بین این سه کلمه قرار میگیره معنای زمانی میگیره.
در حالی که
As i was walking in the room , she was making dinner
حینی که داشتم در اتاق راه میرفتم ، او مشغول شام درست کردن بود.

When زمانی که ، وقتی که
When i was a child , i broke my leg
وقتی که بچه بودم پایم را شکستم.
(باید دقت کرد که وقتی از when استفاده میکنیم برای زمان آینده ، نباید از will استفاده کرد.)
I’ll call you when i get there
وقتی به آنجا بریم به تو زنگ خواهم زد.

و اما while که به معنای در حینِ… هست.
یک مترادف داره : during
تفاوت while و during چیه؟
During به همراه اسم میاد اما while به همراه فاعل و فعل.

İ fell asleep during the movie
İ fell asleep while i was watching the movie.
موفق باشین

2 پسندیده

سلام دوست عزیز
فرق as و when و while در زبان انگلیسی به صورت زیره:

As:

 • معنی: در حالی که، همزمان با، هنگامی که
 • برای بیان دو اتفاق همزمان یا مرتبط به کار می ره.

مثال:

 • As I was walking home, I saw a cat.
  (در حالی که به خانه می رفتم، یک گربه دیدم.)

When:

 • معنی: زمانی که، هنگامی که
 • معمولاً برای بیان یه اتفاق که قبل از اتفاق دیگه رخ می ده به کار می ره.

مثال:

 • When I saw the cat, I stopped.
  (وقتی گربه را دیدم، ایستادم.) (یعنی اول گربه رو دیده بعد ایستاده)

While:

 • معنی: در حالی که، همزمان با
 • برای بیان دو اتفاق همزمان یا مرتبط به کار می ره.

مثال:

 • I was walking home while I saw a cat.
  (در حالی که به خانه می رفتم، یک گربه دیدم.)

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده