معنی جمله overweening ambition چیست؟

سلام

این کلمه رو میشه مترادف boast هم دونست؟

همچنین:

معنی این جمله رو هم اشاره میکنین:

His overweening ego made it hard to
work with him.

سلام دوست عزیز
عبارت “Overweening Ambition” به معنی جاه‌طلبی افراطی یا جاه‌طلبی بیش از حد هستش.

  • Overweening:
    به معنی مغرور، متکبر، خودخواه
  • Ambition:
    به معنی جاه‌طلبی، آرزو
    که اینجا در کنار هم بهتره به صورت "جاه‌طلبی بیش از حد یا افراطی ترجمه بشه.

و اینکه این عبارت مترادف Boast نیست.

کلمه‌ی Boast: به معنی لاف زدن، خودستایی کردن هستش.
عبارت Overweening Ambition: به معنی جاه‌طلبی افراطی هستش.

تفاوت:

کلمه‌ی Boast به رفتار فرد اشاره داره.
عبارت Overweening Ambition به ویژگی شخصیت فرد اشاره داره.

خودخواهی افراطی اون کار کردن باهاش رو دشوار می‌کرد.

1 پسندیده

سلام، خیلی عالی بود ممنون:+1:

1 پسندیده