معنی Coming around چیست؟

سلام دوستان

ترجمه controversial discussions are coming around because of them چیست ؟

سلام فعل عبارتی come around معانی مختلف میتونه داشته باشه
۱ - به هوش آمدن to recover conciousness
۲ - تغییر عقیده یا موقعیت دادن to change position or opinion or accept an idea
۳ - فرا رسیدن، مکررا اتفاق افتادن to happen regularly , take place
۴ - سر زدن به خانه کسی …

ترجمه :بحث های جنجالی به خاطر آنها ** مدام در حال وقوع** است
اینجا به معنی مدام اتفاق افتادن (یا مدام در حال وقوع) هست

life only comes around once

زندگی فقط یک بار اتفاق می افتد.

لینک زیر رو هم ببینید

1 پسندیده

سپاسگذارم:rose::rose::pray:

1 پسندیده