عدم وجود ترجمه

ترجمه از درس مادربزرگ به بعد کار نمی کند**نوشته‌ی ضخیم **


این تاپیک مربوط به فصل «مادر بزرگ» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»

در سطوح پیشرفته ترجمه انجام نمیشه و اگر در سطح خوبی هستین با دیکشنری میتونید از پس درک مطلب بربیاید.