تفاوت enrol و sign up چیست؟

سلام تفاوت بین enrol و sign up چیه؟

هر دو به معنی ثبت نام هستند با این تفاوت که:
واژه enroll یعنی در یک موسسه (مانند یک دانشگاه) یا یک کلاس ثبت نام کنید.
مثال :

He enrolled in medical school.
She tried to enroll in that class but it was too full.

در دانشکده پزشکی ثبت نام کرد.
او سعی کرد در آن کلاس ثبت نام کند اما خیلی پر بود.

واژه sign up: برای عضویت یا ثبت‌نام (کمتر از enroll رسمی است)
He signed up for a Gmail account.
She signed up for the pottery class.

او برای یک حساب جی‌میل ثبت‌نام کرد.
او برای کلاس سفال ثبت نام کرد.

(شما می توانید از “sign up” به طور گسترده تر استفاده کنید و در بسیاری از جملات مشابهی که از enroll استفاده می کنید استفاده کنید. اما به طور کلی

you enroll in an educational institution and you sign up for something like an account online.)

شما در یک موسسه آموزشی enroll می کنید و در چیزی شبیه یک حساب آنلاین sign up می کنید.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://english.stackexchange.com/questions/582923/whats-the-difference-between-enroll-in-and-sign-up-for&ved=2ahUKEwibz_n-_6eEAxW1cKQEHUWVCUgQFnoECAcQBQ&usg=AOvVaw19xfSzMhspdHIFo0yDpAlK