معنی جمله‌ی I can be hard to deal with چیست؟

سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه:
معنی جمله know that I can be hard to deal with, and you are a great guy! You are the type of guy that any woman would kill for! چیست؟
اون قسمت که میگه I can be hard to deal ، منظورش اینه که *میدونم با من بودن سخته، یا منظورش چیز دیگه ای میشه؟

معنیش احتمالا این میشه : بدان که کنار آمدن با من سخت است و تو مرد بزرگی هستی! تو از آن پسرهایی هستی که هر زنی آرزویش را دارد!

عبارت deal with معانی مختلفی داره اینجا به معنی کنار آمدن هست

2 پسندیده