تفاوت won't و want چیست؟

تفاوت won’t و want چیه؟؟


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه قسمت الف» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «دخترک زیرک»

فعل want به معنای خواست، نیاز، خواستن، محتاج بودن، لازم داشتن، نیازمند بودن به، خواستار شدن، دوست داشتن، میل داشتن، نیاز داشتن و… هست .

to desire (something); wish for.
be in need

برای بیان آرزوها و تمایلات ، اعلام نیاز و نصیحت کردن و پیشنهاد دادن استفاده میشه .
مثال =

What do you want for your birthday ?
Your hair wants cutting
You want to study really hard so that you have nothing to regret later

اما فعل won’t مخفف will not هست .
مثال =
i won’t say who said this .
she won’t be too happy to see you

1 پسندیده