معنی کلمات Phrenologists و CRITICS. چیست؟

phrenologists. CRITICS.
معنی دوتا کلمه بالا رو نداره


این تاپیک مربوط به «Reading 1» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Oxford Inside Reading»، «Intro»، «درس اول»

سلام بله لایتنر زبانشناس phrenologists به معنی جمجمه شناس رو نداره
ولی critic رو داره به معنی منتقد
که critics جمعش هست منتقدین ، کارشناسان