معنی و ساختار جمله It's the wild garden look چیست؟

ساختار و معنی این جمله چیه؟

it’s the wild garden look


این تاپیک مربوط به اپیزود «علف بلند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کارتون «کارتون پپاپیگ»، «مجموعه دوم»

سلام دوست عزیز
این جمله به معنی “این ظاهر یه باغ وحشیه (جنگلیه)” یا “شبیه جنگله” هستش.

ساختار:

  • it : فاعل
  • ’s : مخفف is
  • the : حرف تعریف
  • wild : صفت به معنی وحشی یا جنگلی
  • garden : اسم به معنی باغ
  • look : اسم به معنی ظاهر

در واقع داره به اون ظاهر نامرتب و آشفته اشاره می‌کنه.