فرق rat و mouse چیست؟

سلام
rat با mouse هر دو میشن موش
فرقی داره این یا اون رو به کار ببریم ؟؟


این تاپیک مربوط به «دیک ویتینگتون» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی سوم»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
اگر این لغات رو در لایتنر بزنید براتون میاره ؛ rat یعنی موش صحرایی یا موش فاضلابی و mouse یعنی موش (معمولی:joy:) یا موش خانگی.

4 پسندیده

آها :face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:
مرسی :kissing_heart::kissing_heart:

1 پسندیده
2 پسندیده

Hello

:pray::rose:Thank you for response

کلمه‌ی Rang همون Ring هست بن معنی حلقه یا صدا

1 پسندیده

Hi you’re welcome :rose::rose:

در مورد ring
اسم = حلقه - انگشتر

there was a ring in her hand

حلقه ای در دست او بود

saturn has a ring around it

سیاره زحل حلقه ای در دور خود دارد

فعل = زنگ زدن

Could you ring for a cab?

می‌توانی به آژانس زنگ بزنی؟

در مورد rang به معنی زنگ زد، زنگ خورد (زمان گذشته‌ی ساده‌ی فعل Ring)

The phone rang loudly, interrupting our conversation.

  • تلفن با صدای بلندی زنگ خورد و مکالمه‌ی ما را قطع کرد.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://zabanshenas.com/english/conjugation/past/ring-past-tense/&ved=2ahUKEwiaoO7B_KKFAxWjQ6QEHeddAEoQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw0OLYqgkd5WXj1CrHpaHsru

:star_struck::star_struck:Your Explanation was very perfect

:heart_eyes:Thank you my teacher

1 پسندیده

Don’t make me blush. It is very kind of you.:sparkling_heart:

:heart_eyes::heart_eyes::pray::pray: