ایا convenience store همون فروشگاه رفاه خودمونه؟

We played UNO.

UNO is a card game. Afterwards, we went to a convenience store

======================
این تاپیک مربوط به درس «My day at church and with my friend by Ian» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۳»)

1 پسندیده

فروشگاهی که اقلام موردنیاز روزانه افراد رو تامین میکنه.انواع خوراکی ،سبزیجات،نوشیدنیها و …

2 پسندیده

بله همون فروشگاه رفاه خودمون فقط با این تفاوت که 48 ساعته بازه یعنی تعطیلی نداره. هر ساعت از روز و شب بری بازه

2 پسندیده