راوی صدای من😍

گوش کنید واستون بخشی از داستان رو خوندم:heart_eyes:


این تاپیک مربوط به «دیک ویتینگتون» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی سوم»

4 پسندیده

موفق باشی فقط صدات یکم کمه :clap:

2 پسندیده

:pray::rose: Thanks a lot for your comment

My mobile speaker is broken

I’m sorry

1 پسندیده

Don’t be sorry
You are the best :v:

Keep going

1 پسندیده

Thank you so much for your posetive Energy :pray::heart_eyes::rose:

1 پسندیده

عالی بود مرسی :rose: