راهنمایی برای انگلیسی قدرت

@kambizjavadi80201
برای من بين 70 تا 80 درصد میزنه هر درس انگلیسی قدرت
شروع بکنم یا نه؟

سلام به طور کلی پیشنهاد میشه ۸۵ تا ۹۰ درصد کلمات رو بلد باشید
به نظرم انگلیسی بدون تلاش یا روان رو شروع کنید حداقل درس های اول رو
یا دوره نیمچه داستان‌ها
اگر اهل به چالش کشیدن خودتون هستید میتونید یکی دو درس اول انگلیسی قدرت رو هم باز کنید بعد بسنجید که دوره مناسب شماست یا نه

1 پسندیده