ترجمه یک کلمه خارجی

سلام
اینجا ni hao
یک کلمه چینی هستش به معنی سلام


این تاپیک مربوط به «Page 21 - D» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Let’s Go»، «Let’s Go - 5»، «درس های صوتی»، «درس ۲ - مقایسه حیوانات»

1 پسندیده