ترجمه‌ی جمله‌ی I can not believe Chip dumped me for that.... چیست؟

ترجمه‌ی جمله‌ی
I can not believe chip dumped me for that… چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «۱۱ روش مختلف برای تشکر کردن به زبان انگلیسی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «یادگیری انگلیسی با تلویزیون»، «یادگیری انگلیسی با سریال فرندز»

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، معنی جمله‌ی I can not believe chip dumped me for that می‌شه:

باور نمی‌کنم چیپ به خاطر اون (موضوع یا شخص) من رو ول کرد…

احتمال می‌دم اینجا Chip یه اسم خاص باشه که باید با حرف بزرگ نوشته شده باشه.