تالار زبانشناس

دوست نداشتن بعضی از دوره ها

سلام دوستان من الان دارم دوره به انگلیسی گوش کن رو می خونم ولی برام کسل کننده است از طرفی هم نمی خوام همینجوری از کنارش رد بشم به نظرتون چه کار کنم.

1 Likes

تجربه به من ثابت کرده چیزی که کسل کنندست رو نباید خوند.
دورتون رو عوض کنید.

3 Likes