کاربرد way چیست؟

کاربرد way درجمله ی You are way too picky چیست؟


این تاپیک مربوط به «فرد بدغذا» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «بیرون غذا خوردن»

سلام دوست عزیز
کلمه‌ی way تو جمله‌ی You are way too picky. یه قید و برای تاکید روی عبارت too picky و به معنی خیلی هستش.

لینکهای زیرهم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده