تفاوت Emigrant, immigrant و migrant چیست؟

تفاوت Emigrant, immigrant و migrant چیست؟


این تاپیک مربوط به «‌B - کلماتی برای افرادی که در فجایع و مصیبت ها گرفتار شده اند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Vocabulary In Use»، «سطح متوسط رو به بالا»، «۱۳ - مشکلات جهانی»سلام

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
در حالی که emigrate، immigrate و migrate به جابجایی افراد بین کشورها اشاره می‌کنن و هر سه به معنی مهاجر هستن، اما تفاوت‌های ظریفی تو معناشون وجود داره:

Emigrant (مهاجر):

 • به فردی اشاره داره که از کشور خودش می‌ره تا در جای دیگه زندگی کنه.
 • تمرکز روی منشأ فرد و ترک کشور خودش داره.
 • فعل مربوطه emigrate هستش.

مثال:

 • My grandparents emigrated from Ireland to the United States in the 1920s.
  (پدربزرگ و مادربزرگم در دهه 1920 از ایرلند به ایالات متحده مهاجرت کردند.)

Immigrant (مهاجر):

 • به فردی اشاره داره که به کشور دیگه می‌آد تا آنجا زندگی کنه.
 • تمرکز روی مقصد فرد و ورود به کشور جدید داره.
 • فعل مربوطه immigrate هستش.

مثال:

 • She is an immigrant from Mexico who now lives in Canada.
  (او مهاجری از مکزیک است که اکنون در کانادا زندگی می کند.)

Migrant (مهاجر):

 • به فردی اشاره داره که از مکانی به مکان دیگه، چه در داخل یه کشور و چه بین کشورها، برای کار یا اهداف دیگه جابجا می‌شه.
 • تمرکز روی حرکت فرد بین مکان‌ها داره و لزوماً به قصد اقامت دائمی نیست.
 • فعل مربوطه migrate هستش.

مثال:

 • Many birds migrate north in the spring and south in the fall.
  (بسیاری از پرندگان در بهار به سمت شمال و در پاییز به سمت جنوب مهاجرت می کنند.)

پس Emigrant روی ترک یه کشور تمرکز داره، در حالی که immigrant روی ورود به کشور دیگه تمرکز داره.
و Migrant روی حرکت بین مکان‌ها تمرکز داره و لزوماً به معنای مهاجرت دائمی نیست.

 • تو بعضی موارد، ممکنه از این اصطلاحات به طور متناوب استفاده بشه، به خصوص اگر تمرکز روی حرکت فرد باشه تا مبدأ یا مقصدش.
1 پسندیده