تالار زبانشناس

جمله اول داستان اشتباه است

درجمله اول داستان به جای کلمه have ازhadاستفاده شده که معنیش میشه همه حیوانات درجنگل شاه بودند،اصل جمله این میشهAll the animals in the jungle have a kingکه معنیش میشه همه حیوانات درجنگل یک شاه داشتند

======================
این تاپیک مربوط به درس «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

had بعنوان گذشته have اومده.

چیزی که شما گفتید معنیش میشه : همه ی حیوانات در جنگل یک شاه دارند

درحالیکه داستان داره گذشته نقل میشه و میگه All the animals in the jungle had a king یعنی همه ی حیوانات در جنگل یک شاه داشتند

2 Likes

کلمه had گذشته فعل have هست یعنی همه حیوانات در جنگل یک شاه داشتند ، فعل گذشته درست است

1 Likes