تالار زبانشناس

معنی جمله در درس Sleepwalking and Dreaming by Kevin

my mom says, if you act real crazy,then you will either end up having a crazy dreams or sleepwalking

======================
این تاپیک مربوط به درس «Sleepwalking and Dreaming by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۴»)

1 Likes

مامانم میگه، اگر خیلی دیوونه بازی در بیارم، بعدش کارم یا به دیدن رؤیاهای احمقانه و یا راه رفتن در خواب ختم میشه.

3 Likes

ممنون دوست عزیز…

2 Likes