ترتیب صفات به چه صورت است؟

سلام.
ترتیب صفات به چه صورت است؟
مثل این قسمت متن:
Five little eggs
Or
Beautiful white bird

ممنون


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

سلام

ترتیب صفات در زبان انگلیسی به ترتیب:
نظر
اندازه
ویژگی جسمی
شکل
سن
رنگ
اصلیت
جنس
نوع یا شکل ظاهری
و هدف هستش.

لینک های زیر را مطالعه بفرمایید قبلا در تالار خیلی صحبت شده