علت کاربرد will و right now در کنار هم چیست؟

علت استفاده از کلمات will (فعل کمکی آینده) و right now (قید زمان حال) به صورت همزمان در جمله‌ی I will call her right now چیست؟


این تاپیک مربوط به «جا گذاشتن چیزی در خانه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «دوران مدرسه»

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، استفاده از کلمات “will” (فعل کمکی آینده) و “right now” (قید زمان حال) به صورت همزمان ممکنه تو نگاه اول تناقض به نظر برسه.

اما در واقع، این جمله دو هدف رو به طور همزمان بیان می‌کنه:

1. بیان قصد و اراده:

فعل کمکی “will” تو این جمله برای بیان قصد و اراده گوینده برای تماس با شخص مورد نظر استفاده می‌شه.

این بخش از جمله به این معنیه که گوینده تصمیم گرفته که تو همین لحظه با شخص مورد نظر تماس بگیره.

2. تاکید روی فوریت:

قید “right now” تو این جمله برای تاکید روی فوریت و آنی بودن تماس استفاده می‌شه.

این بخش از جمله به این معنی است که گوینده قصد داره تو همین لحظه و بدون معطلی با شخص مورد نظر تماس بگیره.