کاربرد کلمه‌ی Would چیست؟؟؟؟

میشه ساختار would going there with me make you feel less homesick رو توضیح بدید
چرا would اومده و در اینجا دقیقا به چه معنیه


این تاپیک مربوط به بخش «قسمت 02» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «دوزیستان»

سلام دوست عزیز

جمله‌ی “would going there with me make you feel less homesick؟” یه جمله سوالی هستش که از ساختار “would” برای بیان احتمال و فرض استفاده می‌کنه که اینجا would به معنی آیا هستش.

اجزای جمله:

  • کلمه‌ی would فعل کمکی “would” تو این جمله برای بیان احتمال و فرض استفاده می‌شه.
  • going there with me: عبارت “going there with me” ** عبارت اسمی هستش که از حالت gerund فعل “go”** ساخته شده و نقش فاعل رو تو جمله داره.
  • make: فعل اصلی “make” به معنی “ایجاد کردن” یا “باعث شدن” هستش.
  • you: ضمیر “you” به معنی “شما” هستش و مفعول جمله است.
  • feel less homesick: عبارت “feel less homesick” به معنی “احساس دلتنگی کمتری کردن” هستش.

و معنی کلی جمله اینه که **“آیا همراه شدن من با شما می‌تونه دلتنگیت رو کمتر کنه؟” یا “باعث بشه دلتنگیت کمتر بشه.” **.

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.