یه گیر کوچولو

یه گیر کوچولو
0

#1

and after shocks won’t let them forget the experience
parent may have to leave children with others in order to deal with the emergency and this can be scary
when ever possible, include your children in the earthquake recovery process

ترجمه لطفا


#2

این کوچولوعه؟؟؟؟ سه خط ترجمه میخواید :smile:


#3

فکر میکنم مفهوم کلیش این میشه:

بعد از شوکی که برای بچه ها بخاطر زلزله ایجاد میشه والدین ممکنه بخاطر شرایط ضروری مجبور به ترک بچه ها با دیگران بشن و این می تونه برای بچه ها ترسناک باشه، در روند بازیابی بعد از زلزله کنار فرزندان خودتون باشید


#4

فکر نکنم اینجوری باشه :slight_smile:
after shocks شاید بشه پس لرزه


#5

ممکنه. من نمیدونم متن کامل موضوعش چیه. حتما شما درست میگید


#6

به هر حال ممنون از لطفتون


#7

اگه سر هم نوشته بشه میشه پس لرزه اگه جدا باشه میشه پس از شوک