تالار زبانشناس

یه گیر کوچولو

and after shocks won’t let them forget the experience
parent may have to leave children with others in order to deal with the emergency and this can be scary
when ever possible, include your children in the earthquake recovery process

ترجمه لطفا

1 Likes

این کوچولوعه؟؟؟؟ سه خط ترجمه میخواید :smile:

2 Likes

فکر میکنم مفهوم کلیش این میشه:

بعد از شوکی که برای بچه ها بخاطر زلزله ایجاد میشه والدین ممکنه بخاطر شرایط ضروری مجبور به ترک بچه ها با دیگران بشن و این می تونه برای بچه ها ترسناک باشه، در روند بازیابی بعد از زلزله کنار فرزندان خودتون باشید

4 Likes

فکر نکنم اینجوری باشه :slight_smile:
after shocks شاید بشه پس لرزه

1 Likes

ممکنه. من نمیدونم متن کامل موضوعش چیه. حتما شما درست میگید

1 Likes

به هر حال ممنون از لطفتون

1 Likes

اگه سر هم نوشته بشه میشه پس لرزه اگه جدا باشه میشه پس از شوک

1 Likes