تالار زبانشناس

سوال درباره ی داستان هملت

موضوعش کلا درباره ی خیانت عموشه، که بابای هملت(پادشاه) رو میکشه

1 Likes

خیانت در خیانت. :rofl:

3 Likes