تالار زبانشناس

معنی کلمه like در جمله

در این‌جمله ایا معنی کلمه like مثل است

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

در کدام جمله؟ :thinking:

The new play will show a king poisoned like Hamlet’s father.

نمایشنامه جدید پادشاهی را نشان خواهد داد که همچون پدر هملت مسموم شده بود.

1 Likes