عبارت جایگزین بجای into the water

عبارت جایگزین بجای into the water
0.0 0

#1

آیا میشود از عبارت to the water استفاده کرد؟ تفاوت چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

in حرف اضافه زمان و مکان هست. اگر منظور شما جمله
He was very thirsty and put his beak into the water.
باشه. نشاندهنده مکان هست. و اغلب قرار گرفتن یک شی در شئ دیگر رو نشان میدهد.
اما برای فعلهایی که بیانگر حرکت باشند از into استفاده میشه.
در جمله بیان شده قو خیلی تشنه بود و منقارش رو داخل آب قرار داد.
که فعل put با حرکت همراه هست اگر تصویر جمله رو تجسم کنید. پس into بکار میره نه in.
و to هم بیانگر داخل آب نیست و در اینجمله کاربرد نداره.


#3

مرسی از پاسخ کاملتون