تالار زبانشناس

تکرار همزمان یا بعد از جمله

سلام دوستان
به نظر دوستان و با توجه به تجربه ای که دارن در تکنیک سایه تکرار همزمان موثر تر هست یا تکرار بعد از اینکه جمله توسط گوینده ادا شد ؟

تکرار همزمان و تکرار بعد از ادای جمله توسط گوینده دو تا موضوع مجزا هستن.
در حقیقت دومی میشه listen and repeat که همیشه مرسوم بوده و همه جا استفاده میشده. حالا ما توصیه کردیم که این تکراری که میکنین، با انتقال احساسات و انرژی گوینده باشه که تاثیرش بیشتر باشه (تکرار فعالانه).
اما اولی یعنی تکرار همزمان یا همون تکنیک سایه، در حقیقت به انگلیسی با کلمه ی shadowing شناخته میشه که این تکنیک کاملا جدید هست و تاثیر به مراتب بیشتری از تکرار داره. البته منظور از جدید این هست که برای یادگیری زبان انگلیسی به تازگی ها مرسوم شده. وگرنه تکنیک سایه رو ما حتی بدون اینکه خودمون هم بدونیم، وقتی که میخواستیم شعری رو حفظ بکنیم به همراه خواننده به کار بردیم.

4 Likes