دانلود تمام مراحل بسته حرفه ای

دانلود تمام مراحل بسته حرفه ای
0

#1

آیا با دانلود تمام مراحل بسته حرفه ای از طریق کامپیوتر می شود در داخل موبایل از آنها استفاده کرد منظورم با نام کاربری که از طریق کامپیوتر درست شده و دانلود کنم در موبایل آن دانلودها را دارم با واردشدن با نام کاربریم؟


#2

خیر در هر سیستم بایستی جداگانه دانلود بشه.