معنی I've got و you've got و we've got چیست؟

عبارت های i’ve got و we’ve got و you’ve got به چه معنیه؟

به طور مثال در جمله زیر معنی we’ve got to چیه؟ و اینکه got این وسط چه معنی میده؟

we’ve got to master our emotions

2 پسندیده

همون have to به معنی باید

3 پسندیده

Got مگه گذشته نیست…

1 پسندیده

یعنی
ما باید
همون Have to که آقا حجت گفتن درسته

5 پسندیده

Have got to
به معنی باید

3 پسندیده

معنی خوده got چیه چرا we’ve با got اومده؟

فرقی ندارن have got to و have to یک معنی میدن. have got to یخورده اینفورمال هست.

1 پسندیده

سلام آقای ناصری وقتتون بخیر

امکانش هست دیکشنری یا سایتی برای پیدا کردن کالوکیشن ها انگلیسی بهم معرفی کنید؟

دو فعل Have got to و have to معنای یکسانی دارند و هر دو الزام را نشان می‌دهند. فقط Have got to غیر رسمی‌تر است و در زبان رسمی و نوشتاری از have to استفاده می‌شود. در ادامه در مورد معنی دقیق، کاربرد و صرف کردن این فعل بیشتر بخوانید.

ساختار فعل با Have got to و have to

برای ساخت جمله‌ی مثبت، فعل Have (got) to را قبل از فعل اصلی قرار می‌دهیم.

You have to try these cakes. They are so good.

این کیک‌ها را باید امتحان کنید. خیلی خوب هستند.

این فعل معمولا مخفف می‌شود به‌خصوص موقع صحبت کردن و در زبان گفتاری:

You’ve got to press very hard on the doorbell.

باید خیلی محکم زنگ در را فشار دهید.

از Have (got) to قبل از فعل مودال استفاده نمی‌کنیم. جمله‌ی زیر را در نظر بگیرید:

We’ve to take the car to the garage this morning.

امروز صبح باید ماشین را به گاراژ ببریم.

این جمله را نباید به شکل زیر بنویسیم و به این صورت، اشتباه است:

We’ve to must take the car to the garage this morning.

از Have (got) to فقط زمانی به تنهایی استفاده می‌شود که فعل اصلی و مکمل آن، واضح باشد. مثلا:

Does he have to do exams this year?

Yes, he has (got) to.

آیا امسال باید امتحان بدهد؟

بله، باید.

شکل منفی فعل Have (got) to

برای منفی کردن have to از افعال کمکی منفی یعنی do not، does not، did not یا به طور خلاصه don’t، doesn’t، didn’t استفاده می‌شود.

We don’t have to pay for the food.

ما نباید هزینه غذا را بپردازیم.

برای منفی کردن have got to باید not را به بعد از have اضافه کنیم. از افعال کمکی منفی استفاده نمی‌کنیم چون خود have در این فعل، نقش فعل کمکی را دارد.

شکل صحیح جمله:

We haven’t got to pay for the food.

ما مجبور نیستیم هزینه غذا را بپردازیم.

شکل نادرست جمله:

We don’t have got to pay for the food.

سوالی کردن Have (got) to

برای ساخت شکل سوالی have to از Do، does و did قبل از فاعل استفاده می‌کنیم:

Do we have to take our shoes off?

آیا باید کفش‌هایمان را در بیاوریم؟

برای سوالی کردن have got to جای فاعل و have را عوض می‌کنیم:

Have we got to take our shoes off?

معنی Have got to و have to

از این فعل برای نشان دادن اجبار و التزام استفاده می کنند و آن را می‌توانید باید یا مجبور بودن ترجمه کنید.

You’ve got to drive more slowly!

باید آهسته‌تر رانندگی کنی!

I’ve got to pay extra rent now because my friend has left the apartment.

حالا مجبورم اجاره اضافی بپردازم زیرا دوستم آپارتمان را ترک کرده است.

در انگلیسی گفتاری بیشتر از have got to استفاده می‌کنند.

کاربرد دیگر این فعل برای استنتاج و نتیجه‌گیری است. البته در این مورد، استفاده از Have (got) to کمتر از must، رایج است.

You have so much work and you’re not feeling well. This has got to be a tough time for you.

شما خیلی کار دارید و حال خوبی ندارید. الان باید زمان سختی برای شما باشد.

از داده‌های جمله‌ی اول به نتیجه رسیده‌ایم که مخاطب، باید دوران سختی را بگذراند.

زمان‌های فعل Have got to و have to

دقت کنید که فعل Have got to را فقط می‌توانید در زمان حال ساده استفاده کنید. پس این جمله به این شکل درست نیست:

I’d got to study for the exam. or I’ll have got to study for the exam.

شکل صحیح:

I’ve got to study for the exam.

اما فعل have to را می‌توانید برای زمان حال، گذشته و آینده استفاده کنید:

I have to study for the exam.

I had to study for the exam.

I’ll have to study for the exam.

صرف فعل Have got

Subject Present Simple Short Form
I have got I’ve got
you have got you’ve got
he has got he’s got
she has got she’s got
it has got it’s got
we have got we’ve got
they have got they’ve got
1 پسندیده