سوال در خصوص فعل استفاده شده در عنوان متن

سلام، چرا فعل جمع در عنوان متن برای اول شخص استفاده شده است؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «If I Were a Bird by Jerry» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۵»)

اینجا توضیح داده شده: