تالار زبانشناس

ناهماهنگی یک جمله در صوت و متن

Right, because then that message up the whole flow
این در متن هست در حالیکه من میشنوم
Right, because then what that does mess up the whole flow

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «بداهه»)

بله منم اومدم همین رو بگم که دیدم شما گفتید. ای جی میگه messes up