ناهماهنگی یک جمله در صوت و متن

ناهماهنگی یک جمله در صوت و متن
0.0 0

#1

Right, because then that message up the whole flow
این در متن هست در حالیکه من میشنوم
Right, because then what that does mess up the whole flow

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «بداهه»)